Kultúránk Őrzője Életmű Díj

Pályázati kiírás
 
A Rocky Monday Egyesület pályázatot hirdet Kultúránk Őrzője Életmű Díj címre. A Kultúránk Őrzője Életmű díjat a Rocky Monday Egyesület gondozza.
 
A Díj célja:
Minden évben azon személyek elismerése, akik a Rock and Roll kultúráért sokat tettek annak érdekében, hogy Magyarország és a magyar társadalom is részese lehessen.
 
A Kultúránk Őrzője Életmű Díjra ajánlással lehet pályázni azon személyekkel, aki:
1. Magyar állampolgár, vagy székhelyű személy
2. Aki magyarországi kulturális élet szereplője és munkásságával a Rock and Roll kultúrát közvetítette, támogatta, gyarapította.
 
Egy személyt egy évben csak egyszer lehet ajánlani.
Az ajánlást a Jelölt maga is megteheti.
 
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot emailben kell megküldeni a kulturankorzoje@rockymonday.hu címre.
Az emailben csatolni kell a Pályázó, vagy az Ajánló által aláírt Pályázati adatlapot, mely a pályázati kiírás melléklete.
A pályázati adatlapot kitölteni maximum két oldal terjedelemben, 12 Arial betűkkel és szimpla sorközzel szerkesztetten lehet. A pályázati anyagba kérjük belinkelni azt az oldalt, amelyet a pályázata mellékleteként küldene el (képek, videók, sajtómegjelenések).
Az emailben csak az adatlapot csatolja! A jognyilatkozat a pályázat része. Ennek hiánya kizárást von maga után! A pályázat benyújtója, a beadással egy időben, az Adatkezelési nyilatkozatot elfogadja.
 
A pályázati kiírást a www.rockymonday.hu/kulturank_orzoje_palyazat oldalról töltheti le.
 
Kizáró tényező:
- aki már díjazott az aktuális pályázaton nem vehet részt, nem ajánlható,
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár.
 
A pályázat benyújtásának határideje: kihirdetést követően február 28.
Eredmény hirdetés benyújtási határidőt követő április 12-én
 
A pályázatban résztvevő művészek lehetőséget kapnak az április 12-i rendezvényen történő bemutatkozásra.
 
Pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázókat, ajánlottakat az egyesület facebook oldalán megjeleníti és ezzel egy időben nyílt szavazást indít. A legtöbb szavazatot kapott személy lesz a díj nyertese.
A döntés ellen kifogásnak helye nincs.
A pályázat eredményét a www.rockymonday.hu/kulturank_orzoje_palyazat oldalon a Kiíró közzé teszi.
 
A Kultúránk Őrzője Életmű Díj pénzbeli juttatás nem jár, de a Rocky Monday Egyesület –lehetőségeihez mérten – a pályázat nyerteseit egyszeri pénzjutalomban részesítheti.
 
Letölthető dokumentumok:
- Adatlap, Jognyilatkozat
- Adatkezelési nyilatkozat